logo Spoorgroep Luxemburg
# rubriek
  Spoor-site Info Fotoalbum Agenda Links Bussen-site Contact  

COLOFON
januari 2020

ADMINISTRATIE

Redactieadres:
Redactie Spoorgroep Luxemburg SLP
Simplonbaan 443
3524 GH Utrecht

contactSecretariaatsadres:
Spoorgroep Luxemburg p/a
Willemstraat 72
5616 GE Eindhoven

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en geldt voor het hele lopende jaar of van het moment van aanmelding tot het einde van het jaar en wordt steeds automatisch verlengd, tenzij het tijdig wordt opgezegd.
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 30 november van het lopende jaar te geschieden.
De contributie bedraagt 20 euro en kan worden overgemaakt op één van de onderstaande rekeningen:
  Rekeningnummer: IBAN: BIC:
Nederland:  ING-nummer 1034835
t.n.v.: Spoorgroep Luxemburg Amstelveen
NL 69 INGB 0001034835 INGBNL2A
Luxemburg:  Cheques Postaux rekening 199432-97
t.n.v.: Spoorgroep Luxemburg Hoorn Pays-Bas
LU 74 1111 1994 3297 0000 CCPLLULL

SPOORGROEP LUXEMBURG PERIODIEK
verschijnt viermaal per jaar.
Gehele of gedeeltelijk overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding en een schriftelijke toestemming van de auteur of auteurs.
Bijdragen van medewerkers en anderen worden opgenomen in vertrouwen dat deze origineel zijn en dat door publicatie het auteursrecht niet wordt geschonden.

FOTO'S
Voor zover wij de fotografen achterhalen, wordt de naam van de fotograaf vermeld bij de foto. In sommige gevallen kunnen wij slechts over een kopie beschikken, zodat ook wij de maker niet kunnen achterhalen.

REDACTIETEAM:
-Eindredactie: Raymond van den Hoven
-Algemeen: Johan Dirksen, Rob van der Flier, Tim Wijkman

BESTUUR:
-Voorzitter: Thom Tollenaar
-Secretaris: Erik Madsen
-Penningmeester: Ton Stevenhagen

LAY-OUT:
-Dirk Achtien

WEBSITE:
-Webmaster: vacant
-Forumbeheerder: Frank Stuifbergen


Meld u aan als lid van onze club! top
vorige paginaVolgende pagina
webwijzer
Webwijzer

copyright en disclaimer