logo Spoorgroep Luxemburg
# rubriek
  Spoor-site Info Fotoalbum Agenda Links Bussen-site Contact  

COPYRIGHT EN DISCLAIMER SPOORGROEP LUXEMBURG
mei 2004

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.
De Spoorgroep Luxemburg kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten.
Het copyright van teksten, plaatjes, fotos en scripts ter beschikking gesteld aan de Spoorgroep Luxemburg blijft eigendom van de oorspronkelijke auteur, tekenaar en/of fotograaf.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke auteur, tekenaar en/of fotograaf verkrijgen.
U hebt het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privť-gebruik.
Als de Spoorgroep Luxemburg u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u de Spoorgroep Luxemburg tegen aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Spoorgroep Luxemburg.
Als U op uw eigen website een link aanbrengt naar de startpagina van de website van de Spoorgroep Luxemburg laat U de webpagina waarop de hyperlink staat, volledig verdwijnen of U laat de startpagina van de Spoorgroep Luxemburg in een nieuw window zien.
Een hyperlink naar een foto op de website van Spoorgroep Luxemburg zonder dat daarbij het Spoorgroep Luxemburg logo en het menu zichtbaar wordt, wordt beschouwd als een schending van auteursrechten.

4. Links naar websites beheerd door derden.
De Spoorgroep Luxemburg-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De Spoorgroep Luxemburg controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de Spoorgroep Luxemburg en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de Spoorgroep Luxemburg de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Verplichtingen inzake deelname aan het forum.
Het forum is een plaats waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen het bericht of de vraag kan lezen en/of beantwoorden.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciŽle berichten en informatie versturen.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen. U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u de Spoorgroep Luxemburg tegen alle aanspraken van derden.
De Spoorgroep Luxemburg kan zonder kennisgeving berichten of vragen op het forum van zijn website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
U mag de e-mailadressen vermeld op onze websites niet verzamelen en gebruiken voor commerciŽle of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).
De Spoorgroep Luxemburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten op het forum, noch voor het gebruik dat derden van de op het forum vermelde e-mailadressen zouden maken.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Spoorgroep Luxemburg-website.

6. Beperkingen voor bezoekers die geen lid zijn van Spoorgroep Luxemburg.
De vereniging Spoorgroep Luxemburg betaalt voor de webruimte en het dataverkeer van deze website. Om het dataverkeer en daarmee de kosten te beperken, kan het bestuur van Spoorgroep Luxemburg besluiten om het aantal fotos en/of paginas die niet-leden kunnen downloaden te beperken.

7. Aansprakelijkheid van de Spoorgroep Luxemburg.
In geen geval accepteert de Spoorgroep Luxemburg enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij het ontstaan van schade, ongerief of andersoortig ongemak als gevolg van onjuiste gegevens vermeld op deze website.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige compensatie.Meld u aan als lid van onze club! top
vorige paginaVolgende pagina
webwijzer
Webwijzer

copyright en disclaimer