Hartelijk dank voor uw inschrijving

Hartelijk dank voor uw inschrijving als nieuw lid van Spoorgroep Luxemburg. U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met een afschrift van uw inschrijving en onderstaande instructies. Uw lidmaatschap en uw Spoorgroep Luxemburg account wordt pas actief zodra uw contributie is ontvangen.

Maak de jaarcontributie van EUR 23,00 over naar één van onderstaande rekeningen:

IBAN: NL69 INGB 0001034835
BIC: INGBNL2A 

Inz. Spoorgroep Luxemburg Amstelveen o.v.v. Contributie

Na ontvangst van de contributie ontvangt u van ons een tweede e-mail met uw lidmaatschapsbevestiging en kunt u met de door u gekozen inlognaam en wachtwoord inloggen op ons virtuele clubhuis. De verwerkingstijd bedraagt maximaal 2 weken