20 december 2021

ArcelorMittal en CFL cargo hebben een nieuw contract getekend om de spoordiensten tussen de productiesites van ArcelorMittal in Luxemburg en het goederenvervoer in heel Europa uit te breiden. De ondertekening van deze overeenkomst bevestigt volgens ArcelorMittal en CFL cargo hun succesvolle samenwerking, dat teruggaat tot de oprichting van CFL Cargo in 2006.

De diensten die onder de betrokken contracten vallen, omvatten het vervoer van grondstoffen naar de belangrijkste productiesites in Luxemburg, het interne vervoer tussen en op deze productiesites en het transport van afgewerkte producten in Europa via het netwerk van enkelvoudige wagonladingen. De terbeschikkingstelling van de aangepaste wagonvloot voor het vervoer van lange staalproducten, met inbegrip van de reparatie- en onderhoudsdiensten, maken eveneens deel uit van de overeenkomst.

CFL en ArcelorMittal melden dat zij ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking een verdere impuls zal geven aan spooroplossingen die de uitstoot van broeikasgassen helpen terugdringen.