3 januari 2022

Het bestuur van Spoorgroep Luxemburg heeft besloten dat de nieuwjaarbijeenkomst op zaterdag 22 januari helaas komt te vervallen. De reden hiervan moge duidelijk zijn, het coronavirus is weer in alle hevigheid losgebarsten. Als alternatief nodigt het bestuur alle leden van de vereniging (onder voorbehoud) uit voor een voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 12 maart bij de Modelbouwvereniging Waterland te Purmerend. De zaal is open vanaf 12.00 uur.

Adres:
Modelbouwvereniging Waterland
Trimpad 8
1443 WB Purmerend

Zie voor de bereikbaarheid van de locatie, SLP 143 pagina 4. Op het forum kunt u onder meer terecht voor de actuele stand van geplande bijeenkomsten.

Contributie 2022

Momenteel hebben nog niet alle leden de contributie voor 2022 overgemaakt, wilt u nagaan of u reeds de contributie heeft overgemaakt en zo nee, dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde brengen? De contributie bedraagt ongewijzigd EUR 20,00 en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer IBAN: NL69 INGB 0001 0348 35 (en BIC: INGBNL2A) ter attentie van Spoorgroep Luxemburg te Amstelveen onder vermelding van “contributie 2022”.