PeVe_bb26161ec91__steinbourg_dd_07042015

PeVe_bb26161ec91__steinbourg_dd_07042015

SNCF 26161 heeft met de Vauban aan de haak Luxemburg achter zich gelaten en heeft de klassieke lijn tussen Metz en Straatsburg bereikt. De eindbestemming was Basel SBB. Deze getrokken EC is later vervangen door TGV’s via de LGV… Deze foto is gebruikt voor het kalenderblad van april 2016.
Steinbourg (F), 7 april 2015

Peter Vereecken

Tags: #elektrische-locomotieven #jaartal-2015 #kalender #nmbs-i10-rijtuigen #nmbs-i6-rijtuigen #peter-vereecken #SNCF #sncf-bb26000 #steinbourg-frankrijk #Sybic #Vauban