1 juni 2020
Door: Madsen
De NS 1211 is net het station binnengelopen met trein 826 uit Maastricht. Achter de loc een uit trein Int 496 afkomstig CFL-rijtuig dat als versterkingsrijtuig in een aantal binnenlandse treinen meereed en de volgende…