Lintgen 26 november 2013

CFL 3003 voor IR111 naar Luxemburg. Deze foto is gebruikt voor het kalenderblad van december 2015.
Tussen Lintgen en Rollingen, 26 november 2013

Hans Madsen