CaDi_cfl_046a

Door Madsen
CaDi_cfl_046a

De graansilo's vormen de herkenbare achtergrond voor CFL 1604 als deze achteraan IR 3739 Luxemburg - Troisvierges het station van Mersch verlaat. De trein werd getrokken door CFL 1810.
Mersch, 6 november 2005

Camille Diener