DiAc_39-212_380-0_voorbij_merkholtz_14-06-04

Door Madsen
DiAc_39-212_380-0_voorbij_merkholtz_14-06-04

De werktrein is een klein stukje doorgereden om aldaar te overnachten.
Merkholtz, 14 juni 2004

Dirk Achtien