ErMa_9006907

Door Madsen
ErMa_9006907

CFL 1602 passeert met een behoorlijke rookwolk het nog bemande seinhuis.
Troisvierges, 30 juli 1990

Erik Madsen