ErMa_9007020

Door Madsen
ErMa_9007020

CFL 1801 staat met een aantal Wegmann-rijtuigen te wachten op een volgende inzet. Rechts is het seinhuis nog te zien en in het midden op de achtergrond het stationsgebouw. Beide zijn later gesloopt.
Troisvierges, 30 juli 1990

Erik Madsen