Frva_1800en

Door Madsen
Frva_1800en

De 1812 en 1803 in dubbeltractie met een goederentrein die te Luxemburg Stad aankomt.
Luxemburg station, 13 mei 1995

Fred van den Ham