Hade_30012015_1305_p1310312_wiltz

Door stevenha
Hade_30012015_1305_p1310312_wiltz

CFL stel 2015 staat gereed om naar Kautenbach te pendelen. Met ingang van de dienstregeling 2015 is de rechtstreekse verbinding met Luxemburg vervallen en dienst er in Kautenbach op de RE of IC te worden overgestapt.
Wiltz, 30 januari 2015,
Hans de Rond