Hade_comp_p1190713_ji_e

Door stevenha
Hade_comp_p1190713_ji_e

Na aankomst werden de stomers op de zijsporen geparkeerd om het toegestroomde publiek de gelegenheid te bieden de locs van dichtbij te bekijken. Ook kom men de voetplaat beklimmen.
Bettembourg, 4 oktober 2009,
Hans de Rond