Hade_p1130800_ji

Door stevenha
Hade_p1130800_ji

De CFL bezat enkele Corail-rijtuigen. Op het Luxemburgse station stond dit rijtuig opgesteld voorzien van het CFL-logo.
Luxemburg station, 24 februari 2009,
Hans de Rond