JoSa_1800kb

Door Madsen
JoSa_1800kb

Een 1800 vertrekt uit Kautenbach in noordelijke richting in de herfst van 1986.
Kautenbach, 1986

Joop Sasburg