LuBo_201treignes

Door Tim Wijkman
LuBo_201treignes

Sinds begin 1995 behoort voormalige CFL motorwagen 201/211 toe aan de Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées. Sedertdien kregen we deze - ondertussen 51 jarige - Westwaggon maar weinig te zien. Enige tijd terug besloot de CFV3V de motorwagen te reactiveren en ze in te zetten tijdens het toeristische seizoen 2007, tot grote vreugde van menig spoorwegfotograaf uiteraard! Op zaterdag 14 april 2007 werd de bijzonder mooie Westwaggon 201/211 voor het eerst in jaren terug ingezet tussen Mariembourg en Treignes.
De Westwaggon poseert voor de fotografen bij het fraaie grensstation (met Frankrijk) te Treignes. Treignes (B), 14 april 2007

Ludwig Bontinck