PeVe_0071_nmbs_20-21_voor_spoorgroep__luxemburg

De Edelweiss is net aangekomen in Brussel Noord. NMBS 2010 heeft de trein in Luxemburg overgenomen van een Franse loc. Nog enkele kilometers en de eindbestemming is bereikt. Brussel Noord (B), 15 februari 1988

Peter Vereecken