PeVe_nmbs_5515_schieren_260687__55_2-22a

NMBS 5515 is met D297 op weg richting Luxemburg. De trein heeft Schieren achter zich gelaten en zal zo dadelijk Colmar-Berg passeren. Het Wegmannrijtuig, dat over het algemeen direct achter de loc meerijdt, heeft als een van de eerste de oude groene outfit omgewisseld voor een modern jasje. Het spoor op de voorgrond is de goederenlijn naar Bissen (voormalige Attertlijn). Schieren, 26 juni 1987

Peter Vereecken