Rava_902wiltz

Door NMBS5540
Rava_902wiltz

De CFL 902 rangeert met de buurtgoederentrein Ettelbruck-Wiltz-Ettelbruck. Hij kwam met 1 wagen en vertrok met twee... Hier staat de loc gereed voor vertrek vlak naast de weegbrug.
Wiltz, 12 juni 1992

Raymond van den Hoven