ToSt Dia-B-2-55017-19821226

Door stevenha
ToSt Dia-B-2-55017-19821226

NMBS 5505 voor een internationale trein met Italiaanse rijtuigen, voorin versterkt met een Belgisch rijtuig.
Kautenbach, 26 december 1982
Ton Stevenhagen