ToSt Dia-L-2-08003-1982128

Door stevenha
ToSt Dia-L-2-08003-1982128

Diesellocs 854 en 853.
Ettelbruck, 28 december 1982,
Ton Stevenhagen