ToSt Dia-L-2-10002-Ettelbru

Door stevenha
ToSt Dia-L-2-10002-Ettelbru

Rangeerdieselloc 1004
Ettelbruck, 22 augustus 1980
Ton Stevenhagen