ToSt Dia-L-2-26005-Luxembur

Door stevenha
ToSt Dia-L-2-26005-Luxembur

Tijdens een kleine materieelpresentatie op station: museummotorwagen de Dietrich Z105 rechts en links de CFL locs ME26-12 (gehuurd van Siemens) en 3015.
Luxemburg, 29 april 2001.
Ton Stevenhagen