4 juni 2020
Door: Madsen
In 2004 werd de lijn Kautenbach - Wiltz grondig onder handen genomen. Het emplacement van Kautenbach werd daarbij min of meer als uitvalsbasis gebruikt. Na het gereedkomen van de lijn volgde het emplacement van Kautenbach.…