Geva_img_0442

Door Madsen
Geva_img_0442

In 2004 werd de lijn Kautenbach - Wiltz grondig onder handen genomen. Het emplacement van Kautenbach werd daarbij min of meer als uitvalsbasis gebruikt. Na het gereedkomen van de lijn volgde het emplacement van Kautenbach. Het sporenplan werd daarbij sterk vereenvoudigd en meer sporen konden daarna enkel vanuit Ettelbruck worden bereikt.
Kautenbach, 18 oktober 2006

Gerard van der Meij