ErFr_20100718-d70_1474

Door Madsen
ErFr_20100718-d70_1474

CFL 4019 sleept een set Dosto's als IR3743 richting Luxemburg op het korte dubbelsporige lijnstuk tussen de tunnel van Kautenbach camping en het station. Vergelijk deze foto eens met mijn foto's van de NMBS 5523 en CFL 1819 van 2 juli 1983. Het camerastandpunt is vrijwel identiek, maar de tussenliggende 27 jaren hebben het uitzicht grondig veranderd.
Kautenbach, 18 juli 2010

Erik Franckx