Hade_comp_p1110291_ji

Door stevenha
Hade_comp_p1110291_ji

Het Paasweekend van 2010 werd gebruikt om in Ettelbruck werkzaamheden aan de spoorbrug over de Sûre uit te voeren aan de zuidzijde van het station. Hierdoor werd het dagelijks spoorverkeer zo min mogelijk gehinderd. Het treinverkeer werd tijdelijk verbust.
De oude brug is inmiddels verwijderd en biedt een vrachtauto de gelegenheid het spoor te kruisen.
Ettelbruck, 5 april 2010,
Hans de Rond

De oude brug is inmiddels verwijderd en biedt een vrachtauto de gelegenheid het spoor te kruizen.