JoDi_cfl_2106_michelau_230804

Door Tim Wijkman
JoDi_cfl_2106_michelau_230804

De afgelopen periode zijn in Luxemburg vele stationsnaambordjes vervangen. Vele haaks op het spoor staande oude borden zijn vervangen door exemplaren in gele omlijsting evenwijdig aan het spoor. Michelau vormt hierop een uitzondering. Ook daar is het oude bord vervangen, maar het staat nog steeds haaks op het spoor. Een leuke plaats om een foto te maken van het passerende CFL-stel 2106 als RB3639 onderweg van (Wiltz-) Kautenbach naar Ettelbruck. Het stel mist nog steeds aan 1 zijde de automatische koppeling. Michelau, 23 augustus 2004

Johan Dirksen