MaTh_vt2

Door Tim Wijkman
MaTh_vt2

Marc heeft deze foto van een blauwe CFL628 506-8. Luxemburg station, 20 oktober 2001

Marc Theis