Rava_852_luxemburg

Door NMBS5540
Rava_852_luxemburg

CFL 852 rangeert met 2 wagons van de hersporingstrein. Het bijbehorende rijtuig was achtergebleven op het depot. Een kleine ontsporing op Luxemburg-Triage zorgde ervoor dat ik eindelijk deze trein kon vastleggen.
Luxemburg station, 10 juni 1992
Raymond van den Hoven