ToSt 20180917-N24

Door stevenha
ToSt 20180917-N24

Stationsgebouw van Bettembourg, vanaf de perronkant.
Bettembourg, 17 september 2018,
Ton Stevenhagen